Truy cập nội dung luôn

I. Đảng ủy – Hội đồng nhân dân xã.

Họ và tên: Đinh Văn Cường.

Năm sinh: 1970.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0979.693.773

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hà.

Năm sinh: 1963.

Chức vụ: Phó Bí thư  Thường trực Đảng ủy xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0978.468.173

 

 

Họ và tên: Lê Đức Thành.

Năm sinh: 1970.

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0389.320.619

 

 

II. Ủy ban nhân dân xã

Họ và tên: Trần Văn Toan

Năm sinh: 1968.

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0977.677.445

 

Họ và tên: Vũ Văn Mạnh.

Năm sinh: 1969.

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0987.867.098

 

Họ và tên: Mai Văn Cường.

Năm sinh: 1983.

Chức vụ: Văn Phòng – Thống kê.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0339.428.092

Họ và tên: Phùng Thị Nhàn.

Năm sinh: 1982.

Chức vụ: Kế toán ngân sách xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Điện thoại di động: 0396285424

Họ và tên: Trần Thị Hiên.

Năm sinh: 1990.

Chức vụ: Văn Phòng – Thống kê.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Điện thoại di động: 0979527972

Họ và tên: Đặng Thị Ninh.

Năm sinh: 1986.

Chức vụ: Văn hoá – xã hội (Phụ trách LĐTBXH)

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Điện thoại di động: 0343810031

Họ và tên: Phạm Thị Nhuần.

Năm sinh: 1989.

Chức vụ: Văn hoá – xã hội. (Phụ trách Văn hoá – Thông tin)

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Điện thoại di động: 0395354205

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Hân.

Năm sinh: 1990.

Chức vụ: Địa chính – xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp.

Điện thoại di động: 0987473396

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý.

Năm sinh: 1993.

Chức vụ: Kế toán – xây dựng.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại di động: 0969078989

Họ và tên: Đinh Trọng Hưng.

Năm sinh: 1990.

Chức vụ: CHT Quân sự.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0983952283

III. Mặt Trận Tổ Quốc và các Tổ chức đoàn thể

Họ và tên: Trần Văn Triểu.

Năm sinh: 1970.

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0975.702.737

 

 

Họ và tên: Tạ Văn Kiên.

Năm sinh: 1978.

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0383.491.234

 

Họ và tên: Đinh Đức Thắng.

Năm sinh: 1958.

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0389.320.619

 

Họ và tên: Trần Thị Hiệu.

Năm sinh: 1961.

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0392.195.077

 

 

Họ và tên: Tạ Văn Tuấn.

Năm sinh: 1970.

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0389.320.619

Họ và tên: Cao Bách Tùng.

Năm sinh: 1987.

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên xã.

Trình độ chuyên môn: Đại học.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

Điện thoại di động: 0975.220.948