Truy cập nội dung luôn

Bài tuyên truyền về bầu cử trưởng xóm, nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn xã Đông Cao.

13-05-2020 15:30

 Kính thưa quý vị và  toàn thể bà con nhân dân!

Bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2020– 2022 là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã hội của các thôn, xóm. Bởi cử tri trong xóm sẽ là người trực tiếp lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của nhà nước, của nhân dân tại xóm, chăm lo và phục vụ các quyền, lợi ích của chính người dân và của xóm.Thông qua bầu cử nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Tại Khoản 2, Điều 13 của Pháp lệnh số 34 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cũng đã quy định rõ quyền được biểu quyết bầu trưởng xóm của nhân dân.

Theo Kế hoạch số 10/KH-UBND  ngày 24/4/2020 của UBND xã Đông Cao về việc tổ chức bầu cử trưởng xóm, nhiệm kỳ 2020-2022 và Quyết định số 128/QĐ-UBND  ngày 29/4/2020 của UBND xã. Đã thống nhất quyết định chọn ngày 24 tháng 5 năm 2020 (ngày chủ nhật) là ngày bầu cử Trưởng xóm, nhiệm kỳ 2020 - 2022  trên địa bàn toàn xã.

Thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân!

Để giúp nhân  dân có căn cứ cơ sở pháp lý lựa chọn sáng suốt bầu ra trưởng xóm đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của nhân dân và chính quyền địa phương giao phó. Tại Điều 11 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố cũng đã quy định rõ về   Tiêu chuẩn của Trưởng xóm, cụ thể như sau: "Trưởng xóm phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm; đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao".

Ưu tiên người là đảng viên, người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

Thưa quý vị, thưa toàn thể bà con nhân dân!

Ngày bầu cử trưởng xóm đang đến gần, cử tri trong toàn xã hãy phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình - sáng suốt, lựa chọn, bầu ra những trưởng xóm thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đúng 7h30' đến 11h30' ngày chủ nhật 24 tháng 5 năm 2020, kính mời toàn bộ cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn toàn xã đến tại các khu vực tổ chức hội nghị là nhà văn hóa của xóm để dự lễ khai mạc và bầu cử trưởng xóm, nhiệm kỳ 2020-2022. Mỗi cử tri đại diện hộ gia đình đến dự và phát huy tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, đề cử ra người đại diện làm các công việc của xóm, của gia đình mình. Sẽ góp phần làm cho ngày bầu cử trưởng xóm của xã  thành công tốt đẹp./.

 

Phạm Nhuần - CC văn hóa - xã hội