Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-06-2021 10:49

Theo đó, Quyết định sửa đổi khoản 4, Điều 5 như sau: “4. Tổ chức đám cưới và đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và an ninh trật tự nơi công cộng. Trong lễ cưới không đốt pháo nổ; không đốt, thả đèn trời; không tổ chức và tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; khuyến khích không sử dụng thuốc lá.”

Cùng với đó, Quyết định đã sửa đổi khoản 7 Điều 11 như sau: “7. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang khuyến khích thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải đảm bảo công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.”

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm

Thanh Tâm (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn