Truy cập nội dung luôn

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

31-05-2021 08:26

Ngày 23/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

Quyết định 3056Quy hoạch điểm dân cưPhần hạ tầngPhần kiến trúcThiết kế đô thị