Truy cập nội dung luôn

Mời tham gia thi tuyển Phương án kiến trúc

13-05-2022 17:17

Theo đó, các nội dung thi tuyển phương án kiến trúc được cụ thể như sau:

Tên cuộc thi: Thi tuyển Phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên.

Địa điểm xây dựng: Phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên.

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển có đủ năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 13 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 6 năm 2022.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Khối hành chính sự nghiệp thành phố. Địa chỉ: Phố Đội Giá, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp tài liệu số miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng...). Địa chỉ: Phố Đội Giá, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mọi thông tin xin liên hệ ông Hoàng Văn Điệp (Số điện thoại: 0912235399), ông Tân Hoàng Tùng Lâm (Số điện thoại: 0395284333).     

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm:

1. Thông báo mời tham gia thi tuyến phương án kiến trúc;

2. Hồ sơ mời thi tuyển thiết kế kiến trúc

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7022

Tổng truy cập: 302191