Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị Bắc Đại học Thái Nguyên

28-06-2022 09:08

Sơ đồ quy hoạch của dự án

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Phường Quang Trung, phường Quang Vinh và phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 499.228 m2. Với 181.284,81 m2 đất ở; 2.546,68 m2 đất cơ quan; 1.690,15 m2 đất công cộng; 11.493,4 m2 đất trường học; 1.331,34 m2 đất thương mại dịch vụ; 1.519,55 m2 đất y tế; 74.409,33 m2 đất cây xanh; 4.776,34 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 3.964,69 m2 đất bãi đỗ xe và 216.211,71 m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 1.721,791 tỷ đồng. Trong đó: Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m1): 1.205,643 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 516,148 tỷ đồng. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án phải huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án theo quy định (trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư dự án). Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho nhân dân; tăng quỹ đất nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 01/8/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 360732