Truy cập nội dung luôn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Khu dân cư số 1, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (lần 4)

22-07-2022 15:58

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 360672